ШУКАЄМО КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ:

Юрист

Вимоги: — Досвід роботи не менше 5 років практичної роботи в правозастосовній сфері.

Наявність посвідчення адвоката або свідоцтва про здачу кваліфікаційного іспиту.

Базовий рівень знань законодавства з усіх галузей права (безпосередньо пов’язаний з практичною роботою в правозастосовній сфері). Головні з них:

 • Конституційне право
 • Цивільне право
 • Адміністративне право
 • Фінансове право
 • Трудове право
 • Земельне право
 • Екологічне право
 • Кримінальне право
 • Господарське процесуальне право
 • Цивільне процесуальне право

Звичка завжди перевіряти актуальність норми права перед посиланням на неї! Знати де знайти відповідь на питання а не використовувати «застарілі шаблони відповідей».

Вміння логічно та послідовно викладати думки на письмі з дотриманням вимог української ділової мови.

Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, та ін.), навички роботи з інформаційно- пошуковими системами в мережі Інтернет. Здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності. Вміння встановлювати причинно- наслідкові зв’язки.

Усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур. Усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень. Здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

Умови роботи:

Компанія пропонує:

 • підприємство з іноземними інвестиціями;
 • високий рівень корпоративної культури;
 • підприємство існує понад 150 років в галузі деревообробки, та понад 10 років роботи на ринку України ;
 • сучасне обладнання від найкращих світових виробників;
 • офіційне працевлаштування;
 • конкурентно спроможну заробітну плату;
 • надання щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 24 календарних дні;
 • постійна індексація заробітної плати в сторону збільшення;
 • безкоштовна перепідготовка працівників;
 • можливість кар’єрного росту;
 • активна корпоративна діяльність;
 • великий дружній колектив.

За додатковою інформацією звертатись за тел. 050 492 94 80.

Обов’язки:

 • Розроблює або бере участь у розробленні документів правового характеру.
 • Здійснює методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, надає правову допомогу структурним підрозділам, бере участь у підготовці обґрунтованих відповідей у разі відхилення претензій.
 • Аналізує і узагальнює результати розгляду претензій судових, а також вивчає практику укладання і виконання договорів із метою розроблення відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності підприємства.
 • Бере участь у роботі з укладення господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обґрунтованість, у розробленні умов колективних договорів, а також розгляді питань про дебіторську і кредиторську заборгованість.
 • Контролює своєчасність подання довідок, розрахунків, пояснень та інших матеріалів для підготовки відповідей правового характеру.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ФОРМУЛЯР

Дякуємо за інтерес до наших пропозицій. Запрошуємо до заповнення реєстраційного формуляру - анкети, який наведено нижче. Одночасно інформуємо, що будемо контактувати тільки з вибраними кандидатами.